CSX Volume 8 HD

What's on the Blu-ray Disc!

PDF

 

High Definition Blu-ray DVDs

BNSF 5 HD / BNSF 6 HD / BNSF 7 HD / BNSF 8 HD / CSX 8 HD / CSX 9 HD / Norfolk Southern 3 HD

Standard Definition DVDs

Amtrak Trackside / BNSF Vol. 1 / BNSF Vol. 2 / BNSF Vol. 3 / BNSF Vol. 4 / BNSF Vol. 5 / BNSF Vol. 6 / BNSF Vol. 7 / BNSF Vol. 8

Chessie System / Conrail / CSX Vol. 0 / CSX Vol.1 / CSX Vol. 2 / CSX Vol. 3 / CSX Vol. 4 / CSX Vol. 5 / CSX Vol. 6 / CSX Vol. 7

CSX Vol. 8 1/2 / CSX Vol. 9 / Fallen Flags Vol. 1 / Fallen Flags Vol. 2 / MARC Trains / NS Vol. 1 / NS Vol. 2 / NS Vol. 3

Odds & Ends / Thundering Rails / Steam Train! / UP Vol. 1 / UP Vol.2

 

 

Mail Order Information / Train Show Schedule

BACK TO RAILHEAD VIDEO MAIN PAGE

  DATE          LOCATION                    SUBJECT
12/13/11 Muirkirk, MD CSX ES44DC 5263, C40-8 7543 train Q035
  Silver Spring, MD CSX SD40-2 8055, ex-UP C40-8 9040 Q217
    CSX AC44CW 312, 528 Q751 Rock Runner
12/14/11 Dorsey, MD CSX ES44AH 942, C40-8 7574, ES44DC 5303 trainQ031
    CSX SD70ACe 4833, CW44AH 5113 Q039
  Annapolis Jct., MD CSX ES44DC 5403, CW44-8 7905 train X626
1/14/12 Boyds, MD CSX ES44AH 934, AC44CW 448 eb coal w/ helpers CSX AC44CW 33, GP40-2 6147
    CSX SD50 8571, C40-8 7640 Q249
  Barnesville, MD CSX GP40-2 6147, AC44CW 33 light wb helpers
2/9/12 Lander, MD CSX SD40-2 8405 eb trash
    CSX SD70MAC 4534, 4797 Q751
  Harpers Ferry, WV CSX ES44DC 5383, C40-8 7497 Q400
  Engles, WV CSX CW40-8 7820, 7799 Q249
  Shenandoah Jct., WV CSX AC44CW 463, 399 K163
2/19/12 Ijamsville, MD CSX SD40-2 8436, 8432 (exSD40) light wb helpers
8/4/12 Bardane, WV CSX ES44AH 814, CW40-9 9018 wb empty racks
  Kearneysville, WV CSX AC44CW 71, ES44AH 873 Q249
    CSX AC44CW 137, 314, ES44AH 924 E725
    CSX AC44CW 531, AC60CW 631 eb coal
    CSX SD70MAC 4738, HLCX SD40-2 7190 Q416
    CSX ES44AH 795, SD70MAC 4555 T728
  Bardane, WV CSX C40-8 7556, HLCX SD40-2 8147 eb racks
8/10/12 Great Cacapon, WV CSX AC44CW 558, HLCX(exBN) SD40-2 7170 Q400
    CSX C40-8 7549, CW40-8 7326 Q261
  near Berkeley Springs, WV CSX ES44DC 5379, 5357 eb ballast
    CSX GP40-2 6153, 6130, 6482, Road Slug 2265
9/7/12 Dickerson, MD CSX ES44AH 901, 797 wb empty coal
  Lander, MD CSX ES44AH 901, 797 wb empty coal
    CSX AC44CW 291, SD70MAC 4810 eb coal w/ helpers CSX SD40-3 4035, HLCX/exBN SD40-2 8162
  Bardane, WV CSX ES44DC 5458, C40-8 7611 eb racks
    CSX AC60CW 686, AC44CW 42, AC60CW 680 wb empty coal
9/8/12 Stafford, VA CSX ES44DC 5299, AC44CW 102, ES44AH 951 sb intermodal
    CSX ES44AH 713, CW40-8 7813, GP40-2 6942, Road Slug 2305 nb mixed
    CSX ES44AH 956, ES44AC 3028, ES44DC 5230, CW40-8 7695 Nb mixed
  Fredericksburg, VA CSX ES44AH 843, ES44DC 5336 nb trash 702
9/9/12 Kensington, MD CSX ES44AH 969, AC44CW318 wb E727
9/17/12 Annapolis Jct., MD CSX ES44AH 709, ES44AC 3004 light move
  Marriotsville, MD CSX AC44CW 238, ES44DC 5475 eb mixed
9/19/12 Annapolis Jct., MD CSX GP40-2 6158, ES44DC 5267, C40-8 7634 eb trash
9/20/12 Barnesville, MD CSX SD40-2 8367, 8073 eb MontCo empty trash
    CSX ES44AC 3063, SD40-3 4002 Q249
  Bardane, WV CSX Road Slug 2293, GP40-2 6938 wb rail train
9/29/12 Boyds, MD CSX ES44DC 5475, CW40-8 7385, SD50 8534, GP15-1 1543 eb Q415
  Shenandoah Jct., WV CSX AC44CW 126, HLCX SD40-2 8157 wb Q217
    CSX SD70MAC 4771, SD50 8554 wb Q249
  Bardane, WV CSX SD70MAC 4573, SD40-3 4033, SD50 8531 eb racks
10/5/12 Stafford, VA CSX SD70MAC 4811, ES44DC 5230 nb Q410
  Woodbridge, VA CSX ES44DC 5229, SD50 8575, SD40-2 8084, GP40-2 6019, AC44CW 28, HLCX SD40-2 8155, 6241 Q401
10/6/12 Muirkirk, MD CSX Road Slug 2346, GP40-2 6418 eb light helpers
    CSX ES44AH 833, 866 wb mixed
    CSX AC44CW 317, 78 Q217
    CSX ES44AH 840, AC60CW 622 Q410
    CSX SD60M 8786, C40-8 7589 Q703
    CSX ES44AC 3009, CW40-8 7372, AC60CW 681 L033
 

End

 


High Definition Blu-ray DVDs

BNSF 5 HD / BNSF 6 HD / BNSF 7 HD / BNSF 8 HD / CSX 8 HD / CSX 9 HD / Norfolk Southern 3 HD

Standard Definition DVDs

Amtrak Trackside / BNSF Vol. 1 / BNSF Vol. 2 / BNSF Vol. 3 / BNSF Vol. 4 / BNSF Vol. 5 / BNSF Vol. 6 / BNSF Vol. 7 / BNSF Vol. 8

Chessie System / Conrail / CSX Vol. 0 / CSX Vol.1 / CSX Vol. 2 / CSX Vol. 3 / CSX Vol. 4 / CSX Vol. 5 / CSX Vol. 6 / CSX Vol. 7

CSX Vol. 8 1/2 / CSX Vol. 9 / Fallen Flags Vol. 1 / Fallen Flags Vol. 2 / MARC Trains / NS Vol. 1 / NS Vol. 2 / NS Vol. 3

Odds & Ends / Thundering Rails / Steam Train! / UP Vol. 1 / UP Vol.2

 

Mail Order Information / Train Show Schedule

BACK TO RAILHEAD VIDEO MAIN PAGE

Photos and Video Copyright RVP/Richard W. Clark 1971-2016. All Rights Reserved.